KNAUF

НАВЧАЛЬНО ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ФІРМИ KNAUF

 

 

Робота регіонального навчально-практичного будівельного центру, що працює за технологіями KNAUF на базі
ДНЗ “Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва” у 2019 році

(для перегляду натичнути)


Співпраця з компанією «КНАУФ» - успішний крок у майбутнє

 

Сучасні умови виробництва, де використовуються нові технології, потребують висококваліфікованих робітників. Це і спонукає колектив Львівського ВПУ дизайну та будівництва до пошуків нових форм і методів організації навчально-виробничого процесу та впровадження в навчальний процес інноваційних та виробничих технологій. Одним із найважливіших чинників підвищення якості професійного навчання є адаптація молодих робітників до нових економічних умов і соціального партнерства. Таким партнером Львівського ВПУ дизайну та будівництва з 2005 року є фірма «КНАУФ», яка відіграє важливу роль у підготовці наших випускників. 

Фірма «КНАУФ» займає передові позиції у виробництві будівельних матеріалів. А її комплектні системи для виконання внутрішніх робіт сухим способом визнані найкращими і застосовуються будівельниками у всьому світі. Фірма «КНАУФ» вирішує широке коло соціальних питань, бере активну участь у громадському житті суспільства.

Десятирічний досвід співпраці – це вагомий здобуток у професійній діяльності, тож нам є про що звітувати і на що спиратися у подальших кроках. Адже, успіху досягає лише той, хто впевнено йде до мети, долаючи всі перешкоди і не зупиняючись на досягнутому.  

З вересня 2005 р., згідно наказу Мiнiстерства освіти і науки України вiд 25.07.2005 р. №436 “Про проведення апробацiї проектiв державних стандартiв ПТО з конкретних професiй”, на базi Львiвського професiйного лiцею дизайну та будівництва здiйснювалася апробацiя з пiдготовки нової робiтничої професії “Монтажник гiпсокартонних конструкцiй”.

 Враховуючи те, що змонтованi гiпсокартоннi конструкцiї повиннi бути опорядженi i вiдповiдати естетичним вимогам для внутрiшнього та зовнішнього  оздоблення будівель, доцільно було зробити iнтеграцiю професiї “Монтажник гіпсокартонних конструкцiй” з  суміжними  будiвельними професiями “Штукатур” та “Маляр”. І в червні 2006 року Львiвський професiйний лiцей дизайну та будiвництва здійснив перший випуск квалiфiкованих робiтникiв на основi повної загальної середньої освiти за iнтегрованою професiєю. 

Важливим кроком співпраці навчального закладу з фірмою «KНАУФ» стало відкриття 2 листопада 2006 року навчально – практичного будівельного центру. Це взаємовигідне партнерство, адже фірма презентує нам новітні технології, а ми готуємо робітників, які працюватимуть за  матеріалами і технологіями «КНАУФ».

 На відкриття центру були запрошені представники Міністерства освіти і науки України, фірми «КНАУФ», органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, директори професійно-технічних навчальних закладів України. В ході відкриття центру був проведений семінар-нарада «Актуальні проблеми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для будівельної галузі», де з доповідями виступили: керівник освітніх проектів фірми «КНАУФ» Остапченко Т.Є. «Про створення навчально-практичних центрів в Україні та нові шляхи співпраці професійно-технічних навчальних закладів і будівельних компаній по впровадженню в навчальний процес сучасних технологій у будівництві»; генеральний директор ДП «КНАУФ Маркетинг» Старченко О.Ю. «Соціальне партнерство: освіта – виробництво»; технічний директор ПФ «КНАУФ Маркетинг Україна» Гулін Д.В. «Презентація регіонального навчально-практичного будівельного центру за технологіями КНАУФ»; керівник напрямку розвитку бізнесу ТОВ «КНАУФ-Гіпс Київ» Попович І.Д. «Задоволення потреб регіону в сучасних будівельних технологіях та вирішення кадрового питання»; директор Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва Адашинський В.Й. «Впровадження нових будівельних технологій у професійно-технічні навчальні заклади». Також присутні мали можливість  побачити «майстер-клас» за технологіями «КНАУФ». 

Відкриттю навчально-практичного центру передували кваліфіковані консультації з облаштування кабінету теоретичного навчання і виробничої майстерні, надані керівником освітніх проектів фірми «КНАУФ» Т.Є. Остапченко – автора державного стандарту з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», автора і співавтора підручників, навчальних посібників, побудованих за інноваційними педагогічними технологіями, організатора створення регіональних навчально-практичних будівельних центрів в Україні. Тетяна Євгенівна своїм прикладом людяності, цілеспрямованості, наполегливості у вирішенні поставлених завдань надихає наш колектив на прогресивний розвиток та творчі здобутки.

Основними напрямками дiяльностi регiонального навчально-практичного будiвельного центру за технологiями «КНАУФ» є:

1. Скерування роботи регiонального навчально-практичного будiвельного центру за технологiями «КНАУФ» на вирiшення питань пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв за категорiями:

- викладачi професiйно-техпiчних навчальних закладiв;

- технологи будiвельних органiзацiй;

- майстри виробничого навчання професiйно-технiчних навчальних закладiв;

2. Органiзація та проведення курсів пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв будiвельних професiй захiдного регiону з вивчення нових технологiй та матерiалiв «КНАУФ».

З. Впровадження інноваційних технологій «КНАУФ» в навчально – виробничий процес.

Значний внесок у розвиток навчально-практичного центру зробив директор Львівської філії ТОВ «КНАУФ Гіпс Київ» Заблоцький Едуард Ростиславович. За його сприянням навчальний заклад поповнився інформаційною літературою, роздатковим та дидактичним матеріалом. Впродовж багатьох років Едуард Ростиславович є головою державної кваліфікаційної комісії з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Штукатур. Маляр».

Впроваджуючи високоякісні технології фірми «КНАУФ», навчальний заклад досягнув значних успіхів в розвитку матеріально-технічної бази.

Фiрма «КНАУФ» вiдiграє важливу роль у пiдготовцi наших випускникiв. Завдяки високоякiсним матеріалам, iнструментам, що видiляє фiрма «КНАУФ», учнi набувають навикiв та умінь з монтажу перегородок, пiдвiсних та пiдшивних стель, облицювань, що вiдповiдають квалiфiкацiйнiй характеристицi.

 Представники фірми «КНАУФ» неодноразово вiдвiдували навчальний заклад i надавали квалiфiковані консультацiї щодо впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес. Фiрмою «КНАУФ» передано училищу  технiчну лiтературу, плакати, iнструменти та матерiали для наочних демонстрацій на уроках професiйно-теоретичного i професiйно-практичного циклу. Лiтературою та дидактичним матерiалом кабiнет спецтехнологiї забезпечений на 100%. В кабiнетi створено  стенди: «Iнструмент для монтажних робіт з ГКЛ», «Будівництво сухим способом», «Нанесення декоративних штукатурок», «Безкаркасний спосіб облицювання поверхонь ГЛК» та «Елементи монтажу перегородок та пiдвiсних стель». 

Особливої уваги заслуговує електронний підручник «Монтаж гіпсокартонних конструкцій», співавторами якого є Т.Є. Остапченко, О.Ю. Старченко, Ю.Я. Подоліч, а також комплект роздаткових матеріалів для навчання за професією МГК, створений спільно ДП «КНАУФ Маркетинг» та ДП «Український науково-методичний центр професійного розвитку».

Наш навчальний заклад отримує підручники, які призначені для  професійної підготовки робітників будівельного спрямування. Практика використання цих підручників, їх апробація в навчальному процесі свідчить про те, що вони допомагають кращому засвоєнню прогресивних будівельних технологій з використанням інноваційних матеріалів.

Особливої уваги та найвищої  оцінки заслуговують підручники:

- Технологія опоряджувальних робіт  (автор  Остапченко Т.Є.)

- Технологія сухого будівництва (автори Старченко О.Ю., Гулін Д.В.)

- Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт (автори Старченко О.Ю., ОстапченкоТ.Є.)

- Матеріалознавство і технології в сучасному будівництві (автори Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є.)

- Комплектні системи сухого будівництва (автори Ципріанович І.В., Старченко О.Ю.)

- Технологія та товарознавство систем сухого будівництва (автори Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М.)

- Комплектні системи і механізація для опоряджувальних робіт (автори Старченко О.Ю., Остапченко Т.Є., Клименко С.В.)

- Криволінійні та ламані форми гіпсокартонних облицювань (автори Ципріанович І.В., Старченко О.Ю., Гулін Д.В.)

- Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт (автори Старченко О.Ю., Остапченко Т.Є.)

- Німецько-Українсько-Російський словник термінології сухого будівництва (автори Гавриш О.Н., Гавриш М.М., Захарченко П.В., Махиня А.А., Мовчан С.М., Васильківська Л.О.)

- Монтаж каркасно-обшивних конструкцій (автори Заславська С.І., Ситніков О.П., Остапченко Т.Є., Яценко Л.В.)

- Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали (автори Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М., Гулін Д.В., Старченко О.Ю.)

Оволодівши знаннями, вміннями та навиками в процесі навчання в училищі, молодий робітник з перших кроків своєї трудової діяльності має змогу зайняти активну життєву позицію в самостійній праці, стати справжнім фахівцем, висококваліфікованим спеціалістом – будівельником.
Крім підготовки кваліфікованих робітників з числа учнів, в училищі здійснюється перепідготовка громадян з числа незайнятого населення, скерованого Львівським обласним центром зайнятості, навчання педагогічних працівників ПТНЗ будівельного напряму Львівської області, курсове навчання з числа робітників будівельних організацій.

У 2007 році авторський колектив викладачів і майстрів виробничого навчання навчального закладу розробив і впроваджує інноваційний освітній проект: «Проектна технологія розвивального навчання при підготовці кваліфікованих робітників будівельного напрямку на основі співпраці з фірмою «КНАУФ.»  

Метою впровадження нововведення є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних  робітників за будівельними професіями шляхом формування активного, творчого мислення учнів і на цій основі поступового переходу на самостійне навчання, на індивідуальну практичну діяльність учня з використанням будівельних технологій фірми КНАУФ.

Цей проект показав хороші результати, а саме: 

- підвищилась мотивація та інтерес до оволодіння знаннями і практичними навичками з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», збільшилась кількість абітурієнтів на будівельні професії;

- виріс особистісний розвиток учнів, спроможність моделювати будівельні ситуації;

- виявилась здатність учнів до творчої діяльності, вміння працювати  з технологічною будівельною документацією, застосовувати знання і навички для подальшої самостійної роботи за професією;

- збільшилась зацікавленість будівельних організацій до випускників Львівського ВПУ дизайну та будівництва.

Під егідою фірми «КНАУФ» в навчальному закладі проведено ряд науково-практичних конференцiй та семінарів-практикумів для ознайомлення з новітніми технологiями в сучасному будiвництвi: 2007 рік – «Фірма КНАУФ – наш діловий партнер»; 2008 рік – навчально-практичний семінар «Презентація PFT RITMO»;   «Новітні технології використання комплектних систем фірми КНАУФ»; 2009 рік – «Роль матеріалів фірми КНАУФ в дизайнерських проектах внутрішнього та зовнішнього опорядження»; 2010 рік – «Підготовка майбутніх робітників-будівельників в рамках соціального партнерства закладів ПТО і компанії «Кнауф-Маркетинг»»;  Міжрегіональний науково-практичний семінар «Підготовка майбутніх робітників-будівельників в рамках соціального партнерства закладів ПТО і компанії «КНАУФ Маркетинг»»; «Інноваційні напрямки в опорядженні будівель з використанням машин і механізмів КНАУФ»; 2011 рік – «Інноваційна діяльність та дотримання технологій у сфері ПТО»; 2012 рік – «Найновіші технології КНАУФ»; 2013 рік – «Презентація освітніх проектів КНАУФ»; 2015 рік – семінар з проведенням майстер-класу «Влаштування однорівневої жорсткої стелі серії Д113».

Важливим кроком у співпраці Львівського ВПУ дизайну та будівництва з ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» став семінар-практикум «Інноваційні напрямки улаштування підлог будинків елементами СОП КНАУФ та опорядження будинків із використанням мокрих механізованих процесів», який був проведений 30 вересня 2015 року. В роботі семінару брали участь представники Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; представники НМЦ ПТО Львівської області; представники ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»; керівники, викладачі та майстри в/н ПТНЗ будівельного профілю міста Львова та Львівської області; представники Львівського обласного та Львівського міського центрів зайнятості.

Основними питаннями роботи семінару було вивчення шляхів впровадження будівельних технологій «Кнауф» при підготовці будівельників з опоряджувальних професій. На впровадження інноваційних проектів в систему підготовки кваліфікованих робітників - опоряджувальників за технологіями Кнауф, про сучасні тенденції в реформуванні професійно-технічної освіти регіону та участь бізнесових структур в підготовці робітників-будівельників наголошували керівник напрямку розвитку бізнесу ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» Попович І.Д., керівник відділу освітніх проектів ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» Остапченко Т.Є., заступник начальника управління ПТНЗ у Львівській області Вороняк Р.М. В ході семінару урочисто відкрито майстерню мокрих процесів Кнауф. 

Учасники семінару були ознайомлені з найновішими будівельними матеріалами Кнауф. Під час семінару представники ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» проводили майстер-класи з улаштування підлог будинків гіпсокартонними елементами (СОП) та улаштування наливних підлог матеріалами Кнауф.

Велика увага була приділена обговоренню моніторингу регіонального ринку праці та налагодження соціального партнерства між Львівським міським та обласним Центрами зайнятості і ПТНЗ з курсового навчання незайнятого населення, випускників професійно-технічних навчальних закладів на основі сучасних будівельних технологій «Кнауф».

Завершилася робота семінару засіданням круглого столу, підведенням підсумків та врученням сертифікатів КНАУФ.

Працівники училища брали участь у виїзних конференціях, семінарах та круглих столах: 6 липня 2006 рік – м. Харків «Інноваційні технології професійного навчання як результат взаємодії освіти і бізнесу»; 29 квітня 2010 рік – м. Тернопіль «Інноваційні технології професійного навчання як результат взаємодії освіти і бізнесу»;  5 жовтня 2010 рік – м. Луцьк – відкриття навчально-практичного центру інноваційних будівельних технологій КНАУФ на базі Луцького вищого професійного училища будівництва і архітектури; 2011 рік – м. Сарни - відкриття навчально-практичного центру інноваційних будівельних технологій КНАУФ на базі Вищого професійного училища №22; 4-7 липня 2011 рік – м. Херсон – «Організація роботи ресурсних центрів»; 26 квітня 2012 рік – м. Рівне «КНАУФ і ПТНЗ України: 5 років разом»; 6 грудня 2013 рік – м. Київ – відкриття навчально-практичного центру з підготовки та підвищення кваліфікації з професії «Опоряджувальник будівельний; монтажник гіпсокартонних конструкцій фірми КНАУФ»; 16 грудня 2014 рік – м. Дніпропетровськ відкриття навчально-практичного центру інноваційних будівельних технологій КНАУФ на базі Дніпропетровського ВПУ будівництва; 25 червня 2015 рік – м. Сарни «Інноваційні напрямки в улаштуванні будівель матеріалами КНАУФ; 16-17 червня 2015 рік – м. Полтава «Соціальне партнерство системи ПТО і компанії КНАУФ щодо трудової реабілітації людей з особливими потребами»; 28-29 квітня 2015 рік – м. Тернопіль «Творче мислення з матеріалами та технологіями КНАУФ»; 2-3 грудня 2015 рік – м. Сарни «Інноваційні напрямки в улаштуванні будівель матеріалами КНАУФ».

На конференціях та семінарах розглядалися питання співпраці компанії інвесторів і закладів професійно-технічної освіти, їх роль в підготовці кваліфікованих робітників і залучення роботодавців до підготовки кадрів, необхідність державної законодавчої підтримки з питань соціального партнерства.

 

Вдало організовані конференції та семінари сприяють підвищенню професійної майстерності, популяризації фахових здобутків, обміну виробничим досвідом між навчально-практичними будівельними центрами.

Висловлюємо щиру  подяку організаторам конференцій та семінарів в особі генерального директора ДП «КНАУФ Маркетинг» Старченка О.Ю. та керівнику освітніх проектів ТОЗ «КНАУФ Сервіс Україна» Остапченко Т.Є. 

Ці семінари-практикуми є ще одним підтвердженням тісної співпраці професійно-технічних навчальних закладів і фірми «КНАУФ» з підготовки висококваліфікованих фахівців будівельної галузі України.

Педагогічні працівники училища систематично проводять майстер-класи з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» для майстрів виробничого навчання та учнів навчальних закладів будівельного напряму та з метою профорієнтаційної роботи.

На сьогоднiшнiй день майстрами виробничого навчання i учнями зроблена реконструкцiя малярної майстернi, яка повнiстю адаптована для навчання iнтегрованої професiї «Монтажник гiпсокартонних конструкцiй. Штукатур. Маляр.».

Відкрито майстерню мокрих процесів «КНАУФ», яка відповідає сучасним вимогам, облаштована робочими місцями, інструментом та обладнанням для підготовки високваліфікованих робітників-оздоблювальників.          
Впродовж  співпраці з фірмою «КНАУФ» в навчальному закладі,  пiд керiвництвом майстрiв виробничого навчання ,учнi здiйснюють ряд ремонтних робiт примiщень училища з елементами рiзноманiтної складностi матерiалами фiрми «КНАУФ». Училище надає будiвельнi послуги iншим закладам i пiдприємствам з ремонту та реставрацiї примiщень з використанням гiпсокартону. Використовуючи набутi теоретичнi знання та практичнi навики, дотримуючись технологiчної послiдовностi виконання робiт, учнi проявляють себе, як квалiфiкованi робiтники, які впроваджують нові високопродуктивні, якісні матеріали та передові технології в будівельну галузь.

На пiдготовку конкурентноспроможних фахiвцiв будiвельної галузi  спрямована робота педагогiчного колективу навчального закладу.

   Одним з найефективніших способів моніторингу якості професійного навчання є конкурси фахової майстерності, які проводить компанія «КНАУФ» спільно з навчальним закладом. Конкурси сприяють виявленню та підтримці творчо обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти,  поглибленню  знань з сучасних виробничих технологій у сфері будівництва, підвищенню  професійної майстерності та розвитку творчих здібностей. 

Учні та працівники навчального закладу досягають високих результатів в конкурсах фахової майстерності. Худик Олег здобув І місце в обласному конкурсі фахової майстерності та  достойно представив профтехосвіту Львівщини і училище, здобувши VI місце у Всеукраїнському конкурсі (2012 рік)

Особливо хочу відмітити важливу подію у співпраці з фірмою «КНАУФ» – проведення Міжнародного конкурсу фахової майстерності, який проходив на базі училища з 8 до 12 квітня 2013 року. В конкурсі брали участь 23 команди, 3 з яких прибули з Російської Федерації, Азербайджану, Грузії. Конкурс визначив професійну підготовку педагогів та учнів, взаєморозуміння та злагодженість у виконанні поставлених завдань, підвищення професійної майстерності майстрів виробничого навчання, популяризацію фахових здобутків, кращого виробничого досвіду навчально-практичних будівельних центрів «КНАУФ» з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Метою проведення Міжнародного конкурсу було: 

- впровадження освітніх програм компанії «КНАУФ» в навчально-виробничий процес з підготовки кваліфікованих робітників, налагодження тісної співпраці компанії з  професійно-технічними навчальними закладами;

- порівняння досвіду роботи різних держав у сфері підготовки кваліфікованих робітників;

- визначення рівня підготовки кваліфікованих робітників щодо роботи з матеріалами виробництва компанії «КНАУФ»;

- сприяння єднанню молоді різних країн; 

- знайомство з Україною, її самобутньою культурою та з архітектурною перлиною – містом Львів.

Команда Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва виборола III місце (майстер виробничого навчання Галюк Іван, учень  Балабух Володимир).

У 2014 році на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів регіональних навчально-практичних центрів фірми КНАУФ команда училища в складі учня Ярощука Олега і майстра виробничого навчання Галюка Івана здобула ІІ місце серед 17 команд із різних регіонів України. 

У квітні 2015 року Почесним дипломом за I місце в номінації «Переможець у творчому конкурсі зі створення художнього утилітарного предмету інтер’єру приміщень серед колективів регіональних навчально-практичних центрів КНАУФ» нагороджені майстри виробничого навчання училища.
Враховуючи значимість партнерської співпраці навчального закладу та компанії «КНАУФ» педагогічні працівники вдосконалюють програми теоретичного та виробничого навчання, включаючи в них інформацію про нові матеріали та системи, створюють сучасний дизайн, в якому використовують новітні матеріали та технології фірми «КНАУФ». 
На всіх ділянках навчально-виробничої роботи повинні бути творчі, ініціативні люди, які вписують нову сторінку в професію «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». Інноваційні технології фірми «КНАУФ» в нашому навчальному закладі успішно впроваджують директор Адашинський В.Й.; заступник директора з навчально-виробничої роботи Гриник Л.М.; викладач спецтехнології Винниченко Д.І.; майстер виробничого навчання Галюк І.М., які виявляють та підтримують творчо обдаровану молодь, поглиблюють знання учнів в сфері будівництва, підвищують в них професійну майстерність та розвиток творчих здібностей, допомагають в освоєнні високопродуктивних методів праці та популяризації інноваційних технологій «КНАУФ», організовують конкурси фахової майстерності. 
За особистий внесок у створенні навчально-виробничого комплексу регіонального центру КНАУФ та високий рівень організації його діяльності директор В.Й Адашинський та заступник з НВР Л.М. Гриник нагороджені Почесними Грамотами.
У лютому 2015 року успішно пройшла атестація діяльності навчально-практичного центру «КНАУФ», який діє на базі Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва.
З вересня 2015 року випускники училища за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» мають можливість здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки «Будівництво та архітектура».
Підсумовуючи десятирічний досвід співпраці Львівського ВПУ дизайну та будівництва з фірмою «КНАУФ», слід зазначити, що таке партнерство є запорукою успішного розвитку навчального закладу. Спільні цінності, наполеглива праця, взаємна повага, відданість справі, професійність, людяність піднесуть наше партнерство до нових вершин.
Важливо продовжувати працювати над втіленням нових ідей, удосконалювати роботу, організовувати її так, щоб вона будила в учнів  інтерес до творчої праці.

 

 

 

Результати роботи навчально-

практичного центру фірми "KNAUF"

на базі Львівського ВПУ дизайну та будівництва

в період 2006-2015 років

 


 

НАВЧАЛЬНО ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ТЗОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД"

Навчально-практичний центр ТзОВ «Роберт Бош Лтд»


Основним пріоритетом у роботі Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва є вдосконалення змісту навчання шляхом оснащення матеріально-технічної бази сучасним обладнанням, технікою, устаткуванням, запровадження інноваційних технологій.
Конкурентоспроможність сучасного робітника передусім залежить від того, чи володіє він прогресивними виробничими технологіями, чи вміє виконувати роботи з використанням новітніх матеріалів, інструментів, обладнання.

Продовжується співпраця Львівського ВПУ дизайну та будівництва із соціальними партнерами, яка втілюється у створенні сучасних навчально-практичних центрів, які концентрують найсучасніші досягнення виробничих та педагогічних технологій для впровадження їх у підготовку робітничих кадрів.

Однією із сходинок професійного зростання є міжнародна співпраця. Програма співпраці передбачає створення мережі навчальних центрів «Bosch» для учнів і педагогів ВПУ, розробку навчальних і методичних матеріалів, які можуть застосовуватись в навчальному процесі для будівельних, столярних і слюсарних спеціальностей.

30 жовтня 2013 року на базі Львівського ВПУ дизайну та будівництва був створений навчально-практичний центр ТзОВ «Роберт Бош Лтд» з метою вдосконалення теоретичної та практичної підготовки учнів, майстрів виробничого навчання, викладачів, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з електроінструменту та будівельної галузі.

Навчально-практичний центр ТзОВ «Роберт Бош Лтд» надає тренінгові, маркетингові, інформаційні, виробничі послуги для вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед училищем.

Навчально-практичний центр ТзОВ «Роберт Бош Лтд» сприяє зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази училища, забезпечуючи сучасними та прогресивними електроінструментами, зокрема: електролобзиками, шуруповертами, перфораторами, фрезерними машинами, шліфмашинками, пилами, електрорубанками, електродрилями та ін.Також результатом співпраці училища і  ТзОВ «Роберт Бош Лтд» є вдосконалення професійної, вузькоспеціалізованої підготовки майстрів виробничого навчання, а саме проходження навчальних курсів за темою «Вступний курс з електроінструменту Bosh».


Така співпраця з ТзОВ «Роберт Бош Лтд» дала можливість Львівському ВПУ дизайну та будівництва активно застосовувати інноваційні технології у професійній підготовці учнів, модернізації матеріально-технічної бази, забезпечення підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів.

 

 

НАВЧАЛЬНО ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР TRIORA

Навчально-практичний центр «Triora»


Підготовка висококваліфікованих робітників, їх освітній рівень є одним із основних факторів, що сприяють економічному розвитку та успішному працевлаштуванню. Прикладом інноваційного підходу до професійної підготовки учнів у Львівському ВПУ дизайну та будівництва є створення навчально практичного центру «Triora».
Співпраця навчального закладу з ПП ЗІП розпочалася з грудня 2014 року. Колектив Львівського ВПУ дизайну та будівництва при підготовці кваліфікованих робітників – опоряджувальників використовує інноваційні проекти, які пропонує ТзОВ ПП ЗІП. В навчальному закладі створена малярна майстерня, яка оформлена сучасними будівельними матеріалами TRIORA з дотриманням технологій нанесення.

Застосування передових технологій сприяють поліпшенню якості будівельних робіт, підвищенню продуктивності праці, зменшенню витрат матеріалів. Матеріали торгової марки «Triora» мають високий ступінь технологічності, виразності і простоти. Застосування сучасних матеріалів Triora є гарантією успішного оволодіння малярними роботами.

17 жовтня 2018 р. на базі Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва створений навчально-практичний центр "TRIORA"

   

На базі навчально-практичного проводяться семінари, на яких обговорюються шляхи впровадження будівельних технологій при підготовці будівельників з опоряджувальних професій, а також майстер-класи на тему «Виконання декоративних робіт матеріалами торгової марки TRIORA».

Майстри виробничого навчання та викладачі проходять курси за програмою «Декоративні малярні покриття  ТМ TRIORA», "Структурні штекатурки ТМ TRIORA, завдяки яким підвищують свої професійні навички.
Навчально-практичний центр відіграє позитивну роль в оновленні змісту навчання і практичної підготовки учнів, майстрів виробничого навчання та викладачів.

 

 

Співпраця з компанією «КНАУФ» - успішний крок у майбутнє

 

Співпраця Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва  з фірмою «КНАУФ»  розпочалася з 2004 року.

З вересня 2005 р., згідно наказу Мiнiстерства освіти і науки України вiд 25.07.2005 р. №436 “Про проведення апробацiї проектiв державних стандартiв ПТО з конкретних професiй”, на базi Львiвського професiйного лiцею дизайну та будівництва здiйснювалася апробацiя з пiдготовки нової робiтничої професії “Монтажник гiпсокартонних конструкцiй”.

 Враховуючи те, що змонтованi гiпсокартоннi конструкцiї повиннi бути опорядженi i вiдповiдати естетичним вимогам для внутрiшнього та зовнішнього  оздоблення будівель, доцільно було зробити iнтеграцiю професiї “Монтажник гіпсокартонних конструкцiй” з  суміжними  будiвельними професiями “Штукатур” та “Маляр”. І в червні 2006 року Львiвський професiйний лiцей дизайну та будiвництва здійснив перший випуск квалiфiкованих робiтникiв на основi повної загальної середньої освiти за iнтегрованою професiєю.

Важливим кроком співпраці навчального закладу з фірмою «KНАУФ» стало відкриття 2 листопада 2006 року навчально – практичного будівельного центру.

 

   

 

 

Відкриття регіонального навчально-практичного будівельного центру за технологіями KNAUF, 2 листопада 2006 року.

 

Десятирічний досвід співпраці – це вагомий здобуток у професійній діяльності, тож нам є про що звітувати і на що спиратися у подальших кроках. Адже, успіху досягає лише той, хто впевнено йде до мети, долаючи всі перешкоди і не зупиняючись на досягнутому. 

Основними напрямками дiяльностi регiонального навчально-практичного будiвельного центру за технологiями «КНАУФ» є:

1. Скерування роботи регiонального навчально-практичного будiвельного центру за технологiями «КНАУФ» на вирiшення питань пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв за категорiями:

-     викладачi професiйно-техпiчних навчальних закладiв;

-     технологи будiвельних органiзацiй;

-     майстри виробничого навчання професiйно-технiчних навчальних закладiв;

2. Органiзація та проведення курсів пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв будiвельних професiй захiдного регiону з вивчення нових технологiй та матерiалiв «КНАУФ».

З. Впровадження інноваційних технологій «КНАУФ» в навчально – виробничий процес.

Впроваджуючи високоякісні технології фірми «КНАУФ», навчальний заклад досягнув значних успіхів в розвитку матеріально-технічної бази.

 

 

 

   

 

Відновлений фасад ЛВПУ ДБ

 

Реставрована актова зала за технологіями фірми KNAUF 

 

   

    

Відновлений коридор другого поверху навчального корпусу

Навчальний кабінет KNAUF

 

 

   

      

Відремонтована їдальня ЛВПУ ДБ 

    

Відремонтований вестибюль ЛВПУ ДБ 

 

 

 

 

 

 

Відремонтований коридор 1 поверху навчального корпусу 

 

 

Фiрма «КНАУФ» вiдiграє важливу роль у пiдготовцi наших випускникiв. Завдяки високоякiсним матеріалам, iнструментам, що видiляє фiрма «КНАУФ», учнi набувають навикiв та умінь з монтажу перегородок, пiдвiсних та пiдшивних стель, облицювань, що вiдповiдають квалiфiкацiйнiй характеристицi.

 

 

 Представники фірми «КНАУФ» неодноразово вiдвiдували навчальний заклад i надавали  квалiфiковані консультацiї щодо створення навчально-практичного будiвельного центру з піготовки та перепiдготовки робiтникiв. Фiрмою «КНАУФ» передано училищу  технiчну лiтературу, плакати, iнструменти та матерiали для наочних демонстрацій на уроках професiйно-теоретичного i професiйно-практичного циклу. Лiтературою та дидактичним матерiалом кабiнет спецтехнологiї забезпечений на 100%. В кабiнетi створено  стенди: «Iнструмент для монтажних робіт з ГКЛ», «Будівництво сухим способом», «Нанесення декоративних штукатурок», «Безкаркасний спосіб облицювання поверхонь ГЛК» та «Елементи монтажу перегородок та пiдвiсних стель». Особливої уваги заслуговує електронний підручник «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» та комплект роздаткових матеріалів для навчання за професією МГК, створений сумісно ДП «КНАУФ Маркетинг» та ДП «Український науково-методичний центр професійного розвитку».  

 

   

Кабінет спецтехнології

 

 

 

Оволодівши знаннями, вміннями та навиками в процесі навчання в училищі, молодий робітник з перших кроків своєї трудової діяльності має змогу зайняти активну життєву позицію в самостійній праці, стати справжнім фахівцем, висококваліфікованим спеціалістом – будівельником.

Крім підготовки кваліфікованих робітників з числа учнів, в училищі здійснюється перепідготовка громадян з числа незайнятого населення, скерованого Львівським обласним центром зайнятості, навчання педагогічних працівників ПТНЗ будівельного напряму Львівської області, курсове навчання з числа робітників будівельних організацій.

 

В навчальному закладі проведено ряд науково-практичних конференцiй та семінарів-практикумів для ознайомлення педагогiчних працiвникiв та учнiв училища з новою спецiальнiстю та новими технологiями в сучасному будiвництвi: «Фiрма «КНАУФ» - наш дiловий партнер», «Новiтнi технології: використання комплектних систем фірми «КНАУФ», «Підготовка майбутніх робітників-будівельників в рамках соціального партнерства закладів ПТО і компанії «КНАУФ Маркетинг», «Інноваційні напрямки улаштування підлог будинків елементами СОП КНАУФ та опорядження будинків із використанням мокрих механізованих процесів».

 

   

 

Науково- практична конференція 11 квітня 2010 року.

  

Науково- практична конференція 24 листопада 2010 року.

 

 

 

   

 

Науково- практична конференція 11 квітня 2013 року.

 

 

  

Семінар-практикум 30 жовтня 2015 року.

 

 

Педагогічні працівники училища систематично проводять майстер-класи з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» для майстрів виробничого навчання та учнів навчальних закладів будівельного напряму та з метою профорієнтаційної роботи.

 

      

      

Майстер-клас «Оформлення інтер’єру з використанням гнутих гіпсокартонних конструкцій, лютий 2012 року

 

 

 

 

   

     

Майстер-клас «Улаштування підлог будинків гіпсокартонними елементами (СОП)» жовтень 2015 року.

 

 

 

Майстер-клас «Улаштування наливних підлог матеріалами КНАУФ» жовтень 2015 року.

 

 

 

У 2007 році авторський колектив викладачів і майстрів виробничого навчання навчального закладу розробив і впроваджує інноваційний освітній проект: «Проектна технологія розвивального навчання при підготовці кваліфікованих робітників будівельного напрямку на основі співпраці з фірмою «КНАУФ.» 

         Метою впровадження нововведення є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних  робітників за будівельними професіями шляхом формування активного, творчого мислення учнів і на цій основі поступового переходу на самостійне навчання, на індивідуальну практичну діяльність учня з використанням будівельних технологій фірми КНАУФ.

         Цей проект показав хороші результати, а саме:

-         підвищилась мотивація та інтерес до оволодіння знаннями і практичними навичками з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», збільшилась кількість абітурієнтів на будівельні професії;

-         виріс особистісний розвиток учнів, спроможність моделювати будівельні ситуації;

-         виявилась здатність учнів до творчої діяльності, вміння працювати  з технологічною будівельною документацією, застосовувати знання і навички для подальшої самостійної роботи за професією;

-   збільшилась зацікавленість будівельних організацій до випускників Львівського ВПУ дизайну та будівництва.

На сьогоднiшнiй день майстрами виробничого навчання i учнями зроблена реконструкцiя малярної майстернi, яка повнiстю адаптована для навчання iнтегрованої професiї «Монтажник гiпсокартонних конструкцiй. Штукатур. Маляр.».

 

   

 

Відкриття майстерні мокрих процесів KNAUF, 30 жовтня 2015 року

 

 

Майстерня мокрих процесів KNAUF 

 

 

 

Майстерня Монтажників ГКК

 

 

 

 Відкрито майстерню мокрих процесів «КНАУФ», яка відповідає сучасним вимогам, облаштована робочими місцями, інструментом та обладнанням для підготовки високваліфікованих робітників-оздоблювальників.           

Впродовж  співпраці з фірмою «КНАУФ» в навчальному закладі,  пiд керiвництвом майстрiв виробничого навчання ,учнi здiйснюють ряд ремонтних робiт примiщень училища з елементами рiзноманiтної складностi матерiалами фiрми «КНАУФ». Училище надає будiвельнi послуги iншим закладам i пiдприємствам з ремонту та реставрацiї примiщень з використанням гiпсокартону. Використовуючи набутi теоретичнi знання та практичнi навики, дотримуючись технологiчної послiдовностi виконання робiт, учнi проявляють себе, як квалiфiкованi робiтники, які впроваджують нові високопродуктивні, якісні матеріали та передові технології в будівельну галузь.

 

 

          

 Монтаж підвісних стель

 

 

         

Монтування декоративних конструкцій в актовій залі ЛВПУ ДБ

 

 

 

 

У лютому 2015 року успішно пройшла атестація діяльності навчально-практичного центру «КНАУФ», який діє на базі Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва. З вересня 2015 року випускники училища за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» мають можливість здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки «Будівництво та архітектура».

На пiдготовку конкурентноспроможних фахiвцiв будiвельної галузi  спрямована робота педагогiчного колективу навчального закладу.

   Одним з найефективніших способів моніторингу якості професійного навчання є конкурси фахової майстерності, які проводить компанія «КНАУФ» спільно з навчальним закладом. Конкурси сприяють виявленню та підтримці творчо обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти,  поглибленню  знань з сучасних виробничих технологій у сфері будівництва, підвищенню  професійної майстерності та розвитку творчих здібностей.

Учні та працівники навчального закладу досягають високих результатів в конкурсах фахової майстерності. Худик Олег здобув І місце в обласному конкурсі фахової майстерності та  достойно представив профтехосвіту Львівщини і училище, здобувши VI місце у Всеукраїнському конкурсі (2012 рік). У 2014 році на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів регіональних навчально-практичних центрів фірми КНАУФ команда училища в складі учня Ярощука Олега і майстра виробничого навчання Галюка Івана здобула ІІ місце серед 17 команд із різних регіонів України. У квітні 2015 року Почесним дипломом за I місце в номінації «Переможець у творчому конкурсі зі створення художнього утилітарного предмету інтер’єру приміщень серед колективів регіональних навчально-практичних центрів КНАУФ» нагороджені майстри виробничого навчання училища.

   

 

Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Монтажник ГКК», лютий 2012 року

 

 

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Монтажник ГКК», квітень 2012 року

 

 

 

Нагородження переможців (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Монтажник ГКК», червень 2014 року

 

 

   

     

Переможці творчого конкурсу (І місце), квітень 2015 року

Декоративний світильник від ЛВПУ ДБ на творчому конкурсі, 2015 рік

 

 

 

Диплом за перемогу у творчому конкурсі, квітень 2015 року

 

Особливо хочу відмітити важливу подію у співпраці з фірмою «КНАУФ» – проведення Міжнародного конкурсу фахової майстерності, який проходив на базі училища з 8 до 12 квітня 2013 року. В конкурсі брали участь 23 команди, 3 з яких прибули з Російської Федерації, Азербайджану, Грузії. Конкурс визначив професійну підготовку педагогів та учнів, взаєморозуміння та злагодженість у виконанні поставлених завдань, підвищення професійної майстерності майстрів виробничого навчання, популяризацію фахових здобутків, кращого виробничого досвіду навчально-практичних будівельних центрів «КНАУФ» з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

   

 

Міжнародний конкурс фахової майстерності, квітень 2013 року.

 

 

   

 

Майстр в.н. Галюк І., учень Балабух В.

переможці Міжнародного конкурсу (ІІІ місце)

 

Метою проведення Міжнародного конкурсу було:

-         впровадження освітніх програм компанії «КНАУФ» в навчально-виробничий процес з підготовки кваліфікованих робітників, налагодження тісної співпраці компанії з  професійно-технічними навчальними закладами;

-         порівняння досвіду роботи різних держав у сфері підготовки кваліфікованих робітників;

-         визначення рівня підготовки кваліфікованих робітників щодо роботи з матеріалами виробництва компанії «КНАУФ»;

-         сприяння єднанню молоді різних країн;

-        знайомство з Україною, її самобутньою культурою та з архітектурною перлиною – містом Львів.

Команда Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва виборола III місце (майстер виробничого навчання Галюк Іван, учень  Балабух Володимир).

         Зупинятися  на досягнутому не можна. Час диктує зміни. Важливо продовжувати працювати над втіленням нових ідей, удосконалювати роботу, організовувати її так, щоб вона будила в учнів  інтерес до творчої праці.

 

 
niceText

Анкета вступника

ПОДАТИ ЗАЯВУ

Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1137
mod_vvisit_counterВчора1467
mod_vvisit_counterЦього тижня10284
mod_vvisit_counterМинулого тижня6626
mod_vvisit_counterЦього місяця32992
mod_vvisit_counterМинулого місяця10184
mod_vvisit_counterВсього947967

Онлайн: 7
IP адреса: 44.201.96.43
,
Сьогодні: 25 Jun, 2022
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
redrube uporn.icu