Учнівське самоврядування

 

Училище – маленька держава-республіка. Метою учнівського самоврядування – є створення умов для самореалізації особистості учнів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати навчання. Діяльність спрямовується на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечує вихованням духовності та культури учнів.

Колектив педагогів та батьківський комітет складають так званий «трикутник». Всі сторони цього «трикутника» зацікавлені в тому, щоб наше життя було цікавим і успішним.

Працьовитість і творчість, патріотизм і толерантність – наші пріоритети.


 

Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Таку науку – «управління суспільством» – наша молодь вивчає на практиці, бере участь у самоврядуванні. В училищі створена нова виховна система, основана на учнівському самоврядуванні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яка є як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів, виховання у них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок.

Основоположним у побудові структури учнівського самоврядування в училищі стало використання основних ознак реального суспільного буття з метою створення середовища, яке вчить і виховує уміння існувати в умовах громадянського суспільства.

Девіз самоврядування «Наше майбутнє – в наших руках».

При Раді учнівського самоврядування діють постійно діючі комісії, а саме:

Комісія з навчальної та виробничої діяльності

Комісія дисципліни, порядку та правової культури

Санітарна комісія

Інформаційна комісія

Екологічна комісія

Культмасова комісія


Комісія з навчальної та виробничої діяльності

Мета: Виховувати почуття гордості за свою професію, розуміння того, що отримані навики в навчальному процесі дадуть змогу в майбутньому добре працевлаштуватись, бути потрібними службі побуту.

 • Контроль за режимом проходження навчального процесу.
 • Контроль за станом техніки безпеки і охорони праці в училищі.
 • Контроль за успішністю у навчальних групах.
 • Участь в організації виробничої практики на базових підприємствах і приватних фірмах.
 • Участь в організації училищних конкурсів професійної майстерності.
 • Участь в обласних конкурсах професійної майстерності.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

 • Випуск інформаційних бюлетенів
 • Спільна робота зі радою профілактики .
 • Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі та в гуртожитках.
 • Організація та проведення лекцій з правової культури, брейн-рингів та круглих столів «Чи знаєш ти закон?»
 • Щоденний контроль за відвідуванням учнів занять
 • Організація циклу бесід «Про культуру спілкування».

Санітарна комісія

Мета: слідкує за побутом та благоустроєм училища

Інформаційна комісія

Мета: Поширювати інформацію про діяльність Ради учнівського самоврядування, виховувати правову культуру та політичну грамотність учнів.

 • Проведення соціологічних опитувань.
 • Випуск фотомонтажів.
 • Випуск стін-газет
 • Організація та проведення круглих столів з участю лекторів.
 • Проведення конкурсів стіннівок.
 • Робота по формуванню громадської думки учнів.

 

Екологічна комісія

Мета: сформувати в учнів любов до навколишнього середовища, розуміння того, що без охорони природи, всього живого, неможлива нормальна життєдіяльність людини.

 • Організація озеленення училища
 • Озеленення території училища, обновлення клумб
 • Проведення рейдів з перевірки санітарного стану навчальних кабінетів, майстерень.

 

Культмасова комісія

Мета: Привчити учнів до змістового проведення вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

 • Організація та проведення екскурсій у музеї, планетарій, на різноманітні виставки.
 • Проведення конкурсів художньої самодіяльності.
 • Організаційна робота по залученню учнів у гуртки художньої та технічної творчості, контроль за відвідуванням.
 • Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин.

У своїй діяльності Рада учнівського самоврядування керується законодавством України та власним статутом.

Рада учнівського самоврядування  – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами.

Голова Рада учнівського самоврядування  та його заступник обирається відкритим голосуванням.

На засіданнях Рада учнівського самоврядування, які проводяться 1 раз на місяць, заслуховуються звіти голів комісій, обговорюються організаційні питання діяльності комісій.

Учнівське самоврядування:

 • сприяє соціалізації особистості;
 • забезпечує виховання якостей, які необхідні для подолання складностей соціального життя;
 • розвиває організаторські здібності учнівської молоді;
 • формує почуття відповідальності;
 • виховує самостійність та ініціативність;
 • сприяє самоактивізації, здійсненню саморегулювання, самоконтролю.

Рада  учнівського самоврядування

ГОЛОВА

 Голова учнівського самоврядування

            Білик Андрій                                                      

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

 

           

СЕКРЕТАР

 

          Голова Комісії

     Марциняк Соломія             

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІНИ, ПОРЯДКУ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

         

             Голова Комісії

        Парасюк Олександр

                       

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

          Голова Комісії

       Яворська Андріана

ІНФОРМАЦІЙНА КОМІСІЯ

       Голова Комісії

        Бойчук Марія

КУЛЬТМАСОВА КОМІСІЯ

      Голова комісії

     Солтис Любомир

САНІТАРНА КОМІСІЯ

        Голова комісії

  Комаринський Андрій

КОМІСІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

       Голова комісії

     Тимків Віталій

 

Протягом навчального року учнівське самоврядування спрямовувалося на:

 • об’єднання учнів з метою проведення різних заходів;
 • виховання самостійності, лідерських та організаційних навичок і вмінь.

З цією метою проведено ряд заходів:

 • загальноучилищні учнівські конференції та вибори органів учнівського самоврядування;
 • організовано самообслуговування учнів: чергування в училищі, в їдальні, догляд за закріпленими територіями.

Брали участь в загальноучилищних, обласних спортивних змаганнях, у святі «Першокурсника»; конкурсах «Осінній вернісаж», «Золоте крило», «Оксамитові барви», «Арт- і – Шок», «Захисти себе», дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»; інтелектуальних іграх «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», КВК, присвяченого Дню Святого Валентина; обласній командній грі «Сміємось на здоров’я».

За участю членів учнівського самоврядування були проведені рейди з перевірки санітарного стану навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, прилеглої до училища території.

 

Учнівська конференція

   Завданням конференції було підбиття підсумків роботи учнівського самоврядування за 2019-2020 навчальний рік та обрання нового складу учнівського самоврядування.

   Змістовним та цікавим був звіт за навчальний рік голови учнівського самоврядування Білика Андрія, учня групи 01-МБ, який супроводжувався презентацією про виконану роботу. В своїй доповіді він  відмітив важливість розвитку активної життєвої позиції учнів, згуртування молоді для корисних справ, виховання в них кращих рис громадянина України.

   Заступник директора з виховної роботи проаналізувала здобутки і вказала на недоліки в роботі учнівського самоврядування. Відмітила учнів, які достойно представляли навчальний заклад в різноманітних конкурсах, були активними в проведенні профорієнтаційної роботи . Роботу учнівського самоврядування за 2019-2020 н. р. одноголосно визнано задовільною.

    Куратор учнівського самоврядування Маца Н. С. подякувала всім, хто активно включався в роботу протягом навчального року. Побажала успіхів, плідної праці, наполегливості, нових знань та вражень.

Розпочинаємо новий 2020/2021 навчальний рік

 

  Львівському ВПУ дизайну та будівництва відбулася учнівся конференція, на якій були присутні учні навчальних груп І-IV курсів, заступник директора з виховної роботи Сільванчук Т.М.
Сільванчук Т.М. наголосила на основних завданнях учнівського самоврядування:

 • формування та розвиток соціально активної особистості;
 • виховання патріота України;
 • підвищення інтелектуального рівня учнів;
 • виховання в учнів доброти і милосердя;
 • розвиток творчої індивідуальності учнів та лідерських якостей. 

Порядок денний:

1. Звіт голови учнівського самоврядування за 2019/2020 н.р.

2. Обговорення завдань учнівського самоврядування на 2020/2021 н.р.

3. Вибори голів комісій учнівського самоврядування.

 

За результатами виборів головою ради учнівського самоврядування було обрано: вище вказаних учнів


 

 

 

 

Благодійна акція до Дня Святого Миколая


Будем всім допомагати, й пам’ятати лиш одне,

Що добро і милосердя цілий світ від бід спасе.

Учнівське самоврядування брало активну участь у акції «Допоможи святому Миколаю». За зібрані кошти були придбані подарунки для дітей.
Делеговані учні 25 та 23 груп відвідали дитячий притулок і хворих дітей в Чорнобильській лікарні, де подарували подарунки від святого Миколая. Це стало доброю традицією нашого навчального закладу.

 

 

Проведення Різдвяного вертепу

 

Учнівське самоврядування брали активну участь в підготовці та проведенні Різдвяного свята в нашому навчальному закладі. 
Свято було проведено на високому організаційному рівні, гості свята були зачаровані новорічною атмосферою. 

 


 
niceText

Анкета вступника

ПОДАТИ ЗАЯВУ

Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4
mod_vvisit_counterВчора86
mod_vvisit_counterЦього тижня381
mod_vvisit_counterМинулого тижня598
mod_vvisit_counterЦього місяця1788
mod_vvisit_counterМинулого місяця2207
mod_vvisit_counterВсього918065

Онлайн: 1
IP адреса: 3.236.207.90
,
Сьогодні: 25 Mar, 2023
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
redrube uporn.icu